Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabitasyon Bölümü ©

Protez ve Biyomekanik Ünitesi

Protez ve Biyomekanik Ünitesi 1967 yılında kurulmuştur. Ünitede, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle ekstremite kaybı yaşayan hastalara protez yapımı ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Teknolojik gelişmeler takip edilerek yapılan protez uygulamaları ve rehabilitasyon ile hastaların günlük yaşamda en üst bağımsızlık düzeyine ulaştrılması ve toplumsal rollerine yeniden dönebilmeleri hedeflenmektedir. Multidisipliner yaklaşımla uygulanan protez rehabilitasyonu 5 aşamada hastalara verilmektedir. Ameliyat öncesi dönem, ameliyat sonrası dönem, protez öncesi dönem, protez eğitimi dönemi ve protez sonrası dönem olarak yapılan fizyoterapi ve rehabilitasyonla üst ve alt ekstremite amputelerine gerekli değerlendirme ve tedavi yaklaşımları yapılmaktadır. Ünitede çocuk, erişkin ve geriatrik olmak üzere her yaş grubundaki amputeye uygun protezler planlanmakta ve yaşa göre gerekli rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Protez ve Biyomekanik Ünitesi’nde, protez rehabilitasyonu alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü olarak öğrencilere, protez teknikerleri ve fizyoterapistlere uluslararası standartlarda eğitim verilmekte, bilimsel çalışmalar yapılmakta ve projeler üretilmektedir. Protez uygulamaları yanında ilgili kurum ve kuruluşlara; protez uygulamaları, rehabilitasyonu ve teknoloji ile ilgili danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Amputelerin toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak için, gerekli iş modifikasyonları, rekreasyonel aktiviteler ve spora yönlendirme yapılmaktadır. Özellikle spora yönlendirilen amputeler için uygun spor protezlerinin tasarımı ve rehabilitasyonu uygulanmaktadır.

Ünite Çalışanları
Prof. Dr. Gül Şener

Prof. Dr. Fatih Erbahçeci

Uz. Fzt. Ali İmran Yalçın

Uz.Fzt. Senem Demirdel

Uz. Fzt. Yasin Ekinci

Uz. Fzt. Ali Naim Ceren

 Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2019