Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabitasyon Bölümü ©

Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji servislerinde başlatılan çalışmaların devamı kapsamında 1994 yılında, H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu bünyesinde kurulan bu ünitenin amacı; cerrahi gerektiren veya gerektirmeyen tüm ortopedik hastalıkların erken veya geç dönem tedavilerini yapmak ve konuyla ilgili koruyucu rehabilitasyon yaklaşımlarını sürdürmektir. Kas-iskelet sistemine ait çeşitli gelişim bozuklukları ve deformitelerin rehabilitasyonu, travma durumunda ve travma sonrasında rehabilitasyon, cerrahiler sonrası erken ve geç dönem rehabilitasyon uygulamaları, eklem replasman ve rekonstrüksiyon cerrahilerinin rehabilitasyonu, bağ-tendon ve sinir cerrahilerinden sonraki rehabilitasyon, konjenital ve metabolik kemik hastalıklarının rehabilitasyonu, vertebral kolon patolojilerinin rehabilitasyonu, kas-iskelet sistemine ait tüm yaralanma ve sakatlıkların konservatif veya cerrahi tedavisinden sonraki rehabilitasyon alanında çalışmaktadır. Ortopedik rehabilitasyon ünitesi, özelleştiği tüm bu çalışma alanlarındaki rehabilitasyonu gerçekleştirirken, ilgili diğer tüm  tıp birimleriyle interdisipliner bir çalışma anlayışı içinde bir takım çalışması yapar. En çok, ortopedi ve travmatoloji hekimliği, plastik cerrahi, beyin cerrahisi, spor hekimliği, romatoloji ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimliği ile iletişim halindedir. Bu hastalara Fizyoterapi ve Rehabilitasyona özgü değerlendirmeler yapıldıktan sonra ısı, ışık ve elektroterapi modaliteleri, masaj, manipulasyon ve mobilizasyon teknikleri, değişik egzersiz programları, nörofizyolojik tedavi yaklaşımları, bazı ortopedik durumlara özel tedavi protokolleri (total diz endoprotezleri, ACL yaralanmaları, femoral-acetabular impingement sendromu gibi), bel ve boyun problemi olan hastalara özel egzersiz programları, manuel terapi yöntemleri, fonksiyonel aktiviteler ve ev egzersiz programları uygulanmaktadır.

Ünite Çalışanları
Prof. Dr. Filiz CAN

Prof. Dr. Zafer ERDEN

Doç. Dr. Gürsoy COŞKUN

Uz. Fzt. Esra ATEŞ NUMANOĞLU

Uz. Fzt. Asude ARIK

Uz. Fzt. Ayşenur GÖKŞEN

Uz. Fzt. Tolgahan Yıldız

Uz. Fzt. Kübra Canlı

 Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2019