Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabitasyon Bölümü ©

Ortez ve Biyomekanik Ünitesi

1969 yılında kurulan Ortez ve Biyomekanik Ünitesi, bilimsel, kültürel ve etik değerler ışığında fizyoterapist yetiştirmeyi hedefleyen bölümüzde, öğrencilerimizin bu alanda da yetişmiş bir birey olarak mezun olmalarını hedefleyen bir ünitedir. Ünitemiz paralel olarak yürüttüğü atölye çalışmaları ile birlikte, biyomekanik biliminin prensipleri doğrultusunda üretilen ortez uygulamalarını toplum yararına sunmakta ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Ortez gereksinimi duyan hastalar için kaliteli, fonksiyonel, çağdaş ve maliyet etkin ortezler üretmek ve hastaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik rehabilitasyon hizmeti vermek hedefindedir. Ortez ve biyomekanik alanında yetiştirdiği fizyoterapist klinisyen ve araştırmacılar sayesinde çeşitli tıp bilimleri ile multidisipliner olarak çalışmakta, hem kendi bünyesinde hem de diğer bölümlerle birlikte araştırma ve projeler üreterek alana bilimsel katkı sağlamaktadır. Ünite kapsamında yapılan klinik uygulamalar, başvuran hastaların gereksinimlerine belirlemeye yönelik özel klinik değerlendirmeler, hastaya uygun ortez yaklaşımının belirlenmesi, ortez uygulaması, ortez kullanan hastanın rehabilitasyonu, düzenli kontrol ile ortez kullanım, onarım, bakım ve bırakma gibi tedaviyi etkileyen parametreler hakkında hasta ve aile eğitimidir. Ayrıca ünitemiz fizyoterapi öğrencilerine alanla ilgili teorik bilgilerini geliştirme ve pratik uygulama olanağı sunması, araştırma ve projelerin geliştirilmesi ve bu konuda lisansüstü öğrencilere liderlik edilmesi gibi görevler de üstlenmektedir. Ünitemiz klinik çalışmaları yoğun olarak, ayak sağlığı, toplumda yaygın olarak görülmekte olan konjenital veya edinsel ayak-ayak bileği, diz ve kalça problemleri, skolyoz ve kifoz başlıca olmak üzere omurga deformiteleri, el yaralanması geçiren bireylerde ortez uygulamaları, engelli çocuk ve yetişkin bireylerde ambulasyonu ve fonksiyonelliği iyileştirecek ortez ve yardımcı cihaz uygulamaları gibi pek çok konuda güncel değerlendirme ve tedavi uygulamalarını içermektedir.

Ünite Çalışanları

Prof.Dr. Nilgün Bek

Dr. Fzt. Aydın Meriç

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Yağcı

Dr. Fzt. Pınar Kısacık

Uzm. Fzt. Şulenur Yıldız

Uzm. Fzt. Feray Kandemir

 Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2019