Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabitasyon Bölümü ©

Nöroşirurji Ünitesi

Nöroşirurjide Rehabilitasyon Ünitesi 1990 yılında açılmıştır. Ünitede Nöroşirurji Anabilim Dalında 1 yoğun bakım ünitesi ile 3 erişkin ve 1 pediatri servisinde yatan hastalara akut rehabilitasyon hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Nöroşirurji polikliniğinden gelen hastalar ise ev programı ile takip edilmektedir.  Nöroşirurji servislerinde rehabilitasyon genellikle akut dönemi kapsamaktadır. Tedavi programları fizyoterapistler tarafından çizilerek uygulanmakta, tedaviler hasta taburcu olana veya bir başka merkeze yönlendirilene kadar devam etmektedir. Ünitemizde rehabilitasyon uygulamalarının amaçları komplikasyonların engellenmesi, fonksiyonel kapasitesinin artırılması, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığın sağlanması ve mesleğe dönüş sürecinin hızlandırılması ve ekonomik kayıpların azaltılmasıdır. Bu amaçlarla, pulmoner rehabilitasyon, yatak komplikasyonlarını önlemek için pozisyonlama, bandaj vb. uygulamalar, spastisiteye yönelik tedaviler, Bobath, Brunnstrom, Margaret Johnstone, proprioseptif nöromusküler fasilitasyon gibi nörofizyolojik yaklaşım yöntemleri, ataksi rehabilitasyonu, Dietz’in rehabilitasyon yaklaşımları (tümörü olan hastalara yönelik rehabilitasyon yaklaşımları), Medulla spinalis lezyonlarına yönelik rehabilitasyon programları, çocuk hastalara yönelik rehabilitasyon programları, skolyoz ve Bel- Boyun Sağlığına yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları kullanılmaktadır.  

Ünite Çalışanları
Prof. Dr. Nezire KÖSE

Doç. Dr. Sevil BİLGİN

Uz. Fzt. Ceyhun TÜRKMEN

Fzt. Esra DÜLGER

Birgül Kumbaroğlu

 Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2019