Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabitasyon Bölümü ©

Kanser Rehabilitasyonu Ünitesi

Onkolojik Rehabilitasyon Ünitesi 2010 yılında kurulmuştur. Ünitede Onkoloji Hastanesi servislerinde, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Hematoloji servislerinde, erişkin ve çocuk kemik iliği nakli ünitelerinde yatan hasta ve bölümümüz kanser rehabilitasyonu ünitesinde ayaktan hasta hizmeti vermekte ve bu hasta grubu ilgili eğitim, uygulama ve araştırma çalışmalarını yürütmektedir. Ünitemizde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının gerçekleştirildiği hastalıklardan başlıcaları; lenfomalar, lösemiler, beyin tümörleri, meme kanserleri, kolorektal kanserler, mide kanserleri, akciğer kanserleri, prostat kanserleri, karaciğer kanserleri, pankreas kanserleri, tiroid kanserleri ve çocukluk çağı kanserleridir (lösemiler, santral sinir sistemi tümörleri, lenfomalar, nöroblastom, yumuşak doku sarkomları, wilms’ tümörleri, kemik tümörleri vs.). Bu hastalarda, hastalığın ve uygulanan medikal yada cerrahi tedavi yaklaşımlarının neden olduğu sorunları ve yan etkilerini azaltmaya, fiziksel fonksiyonları koruma ve artırmaya, yaşam süresini ve kalitesini artırmaya yönelik terapatik egzersizler (germe, kuvvetlendirme, solunum, gevşeme egzersizleri ve aerobik egzersizler) postüral re-edükasyon, masaj, skar mobilizasyonu, ağrı inhibisyonuna yönelik fizyoterapi modaliteleri, çocuklar için nörogelişimsel tedavi yaklaşımları, duyu, algı ve kognitif eğitim, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığın sağlanmasına yönelik yaklaşımlar, ortez ve yardımcı cihazlar, günlük yaşam aktivitelerinde enerji koruma teknikleri, mobilizasyona yönelik yardımcı cihazların seçimi ve eğitimi ve aile eğitimi çalışmaları uygulanmaktadır. Ayrıca toplum sağlığına yönelik sağlıklı kişilerde kanser ve risk faktörleri konusunda bilgilendirme, fiziksel aktivite ve egzersizin yararları hakkında bilinçlendirme programları uygulanmaktadır.

Ünite Çalışanları

Prof. Dr. Tülin Düger

Doç. Dr. Songül Atasavun Uysal

Uz. Fzt. Vesile Yıldız Kabak

Uz. Fzt. Arzu Demircioğlu

Fzt. Neslihan Taş

Fzt. Merve Tunçdemir

 Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2019