Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabitasyon Bölümü (c) Simgesi

Gönüllü Staj

Dönem III

Bölümümüz öğrencileri 2-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ünitelerde gönüllü staj yapabileceklerdir. Gönüllü staj en az 2 haftadır. Staj yapılacak ünite sorumlusu ile süre ve tarihler belirlendikten sonra yazılacak dilekçe (Ünite sorumlusunun onay imzası ile) staj koordinatörlüğüne teslim edilir.

 Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2019