Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabitasyon Bölümü (c) Simgesi

Dönem III Bilgilendirme

16.02.2018

H.Ü. SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dönem III Yaz Stajı Duyurusu

Bölümümüzün diğer üniversitelerin talepleri üzerine Dönem III öğrencileri için planladığı Yaz Stajı, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Sömestrinde gerçekleştirilecektir. Stajların gerçekleştirileceği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Ünitelerimiz; Ortopedik Rehabilitasyon (bölüm, hastane), Nörolojik Rehabilitasyon (bölüm, hastane), Nöroşirurjik Rehabilitasyon, Protez ve Rehabilitasyonu, Ortez ve Rehabilitasyonu, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Sporcu Sağlığı, Serabral Paralizi ve Pediatrik Rehabilitasyon, Gelişimsel ve Erken Fizyoterapi, Nöromusküler Sistem Hastalıkları, Kadın Sağlığı, Onkolojik Rehabilitasyon, Geriartrik Rehabilitasyon, El Cerrahisi, Yanık, Romatizmal Hastalıklar, Yutma Rehabilitasyonu ve Bel Boyun Sağlığı’dır.  

             2017-2018 yaz stajı döneminde Bölümümüzde staj yapmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki konuları gözden geçirerek kendi Bölüm Başkanlıkları/Yüksekokul Müdürlüklerine başvuruda bulunması  gerekmektedir.  

 

 1. Bölümümüz ünitelerinde yapılacak yaz stajı sadece Dönem III öğrencileri içindir. Dönem II öğrencileri staja kabul edilmemektedir.
 2. Öğrencilerin şahsi başvuruları kabul edilmemektedir. Bölümler/Yüksekokullar tarafından yapılacak resmi iletişimler dikkate alınacaktır.
 3. Staj dönemi 4 haftadır. Ancak staj süresi 3 hafta olan bölümler belirttikleri takdirde (başlangıç tarihlerine uyulmak koşulu ile) bu sürede staj yapabileceklerdir.
 4. Staj dönemi; 2 Temmuz-27 Temmuz 2017 tarihlerindedir.
 5. Stajın gerçekleştirileceği ünite Bölümümüz tarafından belirlenecek olup bu konuda öğrencilerin taleplerine cevap verilemeyecektir.
 6. Yaz okulu alacak öğrencilerin staj takvimini dikkate alarak bilgi vermeleri önemlidir.
 7. Staj süresince öğrenciler kendi Bölümleri/Yüksekokullarının staj kıyafetini giyebileceklerdir. Staj kıyafeti olmayanlar Bölümümüz kıyafetini giyebilirler.
 8. 2 Temmuz 2018 Pazartesi Staj oryantasyon programı yapılacaktır. Programa katılım zorunludur.
 9. Öğrenciler Bölümüz staj yönergesine tabii olacaklarından ilgili koşullara uygunluklarını bölümümüz staj yönergesini okuyarak kontrol etmelidirler.
 10. Vakıf Üniversitesi Dönem III öğrencileri, Hacettepe Üniversitesinin 09.07.2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile belirtilen koşullarda staj yapacaklardır. Yönetim Kurulu Kararı bölümümüz internet sayfasında yer almaktadır.
 11. Yukarıdaki bilgilendirme ve güncel duyurular Bölümümüz web sayfasında yayınlanacaktır.

Bölüm başkanlıklarının/ Yüksekokul Müdürlüklerinin staj yapmasını uygun gördüğü öğrenci listesinin en geç 2 Nisan 2018 tarihine kadar bölümümüze bildirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

  Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı                                          Prof. Dr. Tülin Düger

      Staj Koordinatörü                                                            Bölüm Başkanı

 

 

 

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2019