DERS TANIM BİLGİLERİ

Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

Teori (saat/hafta)

Uygulama

(saat/hafta)

Laboratuar

(saat/hafta)

Yerel Kredi

 

AKTS

Yaşam Boyu Öğrenme

FTR 181

Güz

2

0

-

2

3

Önkoşullar

Yok

Dersin dili

Türkçe

Dersin türü

Fizyoterapi öğrencileri için Zorunlu-Seçmeli

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri için Seçmeli

Dersin öğrenme ve  öğretme şekilleri

Anlatım, proje, ödev,alan çalışması

Dersin sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Volga Bayrakcı Tunay, Prof. Dr.Sibel Aksu Yıldırım

Dersin amacı

Bilginin problem çözme ve karar vermedeki önemini öğrenciye aktarmak, bilgiye ulaşma yolları konusunda yol göstermek, ulaştığı bilgiyi alanında nasıl kullanacağı konusundaki becerilerini geliştirmesine rehberlik etmek, bilimsel gelişmeleri takip etmesini ve iletişim yeteneğini artırmasını sağlamak, bu süreç içerisinde meydana gelen değişikleri ve yenilikleri takip etmesine katkıda bulunmak-rehberlik etmek, bilgi okuryazarlığı ve yaşamboyu öğrenme becerileri arasındaki ilişkiyi kurmak, yaşamboyu öğrenme stratejileri ile ilgili farkındalık yaratarak öğrencinin mesleki yaşamına transferine katkıda bulunmaktır.

Dersin öğrenme çıktıları

  • Problem çözme ve karar vermede bilginin, bilgiyi artırmanın, bilgiye ulaşmanın, bilgiyi yönetmenin ve yeni durumlarda bilgiyi gerektiği gibi üretmenin önemini kavrar.
  • Öğrenmeyi öğrenme stratejilerini tanımlar ve alanıyla ilgili ihtiyaçların analizini yapar
  • Yaşamboyu öğrenen ve bilgi okuryazarı bireyin özelliklerini kavrar
  • Bilgi okuryazarlığı ile yaşam boyu öğrenme becerilerini ilişkilendirir.
  •  Yaşam boyu öğrenme becerilerinin mesleki yaşamına transfer edilmesiyle ilgili uygulamalar yapar.

Dersin içeriği

21. Yüzyıl bireylerinin özellikleri, Yaşam boyu öğrenme  kavramı, Yaşam boyu öğrenen bireyin özellikleri, Öğrenmeyi öğrenme becerileri, Öğrenme yolları ve stratejileri, Bilgi okuryazarlığı, uygulama örnekleri

Kaynaklar

 

1.       AASL/AECT  (American Association of School Librarians ve Association for Educational Communication and Technology) (1998). Information literacy  standarts for student learning. Chicago, American Library Association. 

2.       Candy, P. C. (2000). Mining in Cyberia: Researching information literacy for the digital age. In C. S. Bruce & P. C. Candy (Eds.), Information literacy around the world: Advances in programs and research. Wagga Wagga, NSW: Centre for Information Studies, Charles Sturt University.

3.        Eisenberg, M. B. Ve  Berkowitz, R. E. (1992). Information problem–solving: the big six skills approach. School Library Media Activities Montly. 8(5), 27-29,37,42.

4.         Iannuzzi, P., Mangrum ll, C. T. & Strichart, S. S. (1999). Teaching information literacy skills. Boston 

5.        Spitzer, K. L., Eisenberg, M. B. ve Lowe, C. A. (1998). Information literacy: essential skills for the information age. Syracuse: ERIC Clearinghouse on Information.

 

 

Haftalık Ders Konuları

Haftalar

Tartışılacak işlenecek konular

1.       Hafta

21. Yüzyıl bireylerinin özellikleri

2.       Hafta

 Yaşam boyu öğrenme  nedir?

3.       Hafta

Yaşam boyu öğrenen bireyin özellikleri

4.       Hafta

Alan çalışması

5.       Hafta

Yaşam boyu öğrenme becerileri

6.       Hafta

Ara Sınav

7.       Hafta

Öğrenmeyi öğrenme becerileri

8.       Hafta

Öğrenme yolları

9.       Hafta

Öğrenme stratejileri

10.    Hafta

Bilgi Okuryazarlığı nedir?

11.    Hafta

Ara Sınav

12.    Hafta

Yaşam boyu öğrenme ve Bilgi okuryazarlığı ilişkisi

13.    Hafta

21. Yüzyılda Bir Üniversite Mezununun Özellikleri

14.    Hafta

Alan çalışması

15.    Hafta

 

16.    Hafta

Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmaları

Sayısı

Katkı Payı

Devam

 

%10

Laboratuar

 

 

Uygulama

 

 

Alan Çalışması

 

 

Derse Özgü Staj (Varsa)

 

 

Ödev

 

%10

Sunum

 

 

Projeler

 

 

Seminer

 

 

Ara Sınavlar

 

%30

Final

 

%50

Toplam

 

%100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

%50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

%50

Toplam

 

%100

 

İş yükü ve AKTS hesaplanması

Etkinlikler

Sayısı

Süresi

Toplam İş Yükü

Ders Süresi (x14)

14

2

28

Laboratuvar

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse özgü staj (varsa)

 

 

 

Alan Çalışması

2

3

6

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)

10

2

20

Sunum / Seminer Hazırlama

1

2

2

Proje

1

4

4

Ödevler

3

3

9

Ara sınavlara hazırlanma süresi

2

8

16

Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi

1

5

   5                                                                                                                                                  

Toplam İş Yükü

 

 

90 saat

 

Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi

Program yeterlilikleri

Katkısı vardır

Katkısı yoktur

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

X

 

6

 

 

7

X

 

 

 

   
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
06100 Sıhhiye Ankara