DERS TANIM BİLGİLERİ

Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

Teori (saat/hafta)

Uygulama

(saat/hafta)

Laboratuar

(saat/hafta)

Yerel Kredi

 

AKTS

Sporda Fizyoterapi

FTR 367

Güz

2

1

-

3

3

Önkoşullar

Yok

Dersin dili

Türkçe

Dersin türü

Zorunlu

Dersin öğrenme ve  öğretme şekilleri

Anlatım, uygulama-alıştırma

Dersin sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Nevin Ergun, Prof. Dr. Gül Baltacı, Prof. Dr. Volga Bayrakcı Tunay

Dersin amacı

Spor fizyoterapisini, değişik gruplarda uygulanan fiziksel uygunluk test bataryalarını, spor yaralanmalarını-iyileşme süreçlerini tanımlamak, sporda ve yaralanmalarında uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve tedavi yaklaşımları ile ilgili temel özelliklerin kavranmasını ve uygulamaya yansıtılmasını sağlamak, spor yaralanmalarından sonra fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında problem çözme becerisini geliştirerek, sporcunun güvenli bir şekilde spora dönüşünü sağlamaktır.

Dersin öğrenme çıktıları

Bu dersi alan öğrenci,

1.       Spor fizyoterapisini, sporda ölçme ve değerlendirmenin önemini, prensiplerini, fiziksel uygunluğu ve sporcularda, erişkinlerde, engellilerde, kadınlarda ve çocuklarda uygulanan fiziksel uygunluk testlerini ve uygun spor konularını tanımlar ve kavrar.

2.       Antrenman bilgisi ve spor psikolojisi konularını tanımlar. Sporda beslenme ve doping konuları ile ilişkisini açıklar.

3.       Kronik hastalıklarda spor ve egzersiz planlaması yapar. 

4.       Sporların sınıflandırmasını yapar, sporcularda yumuşak doku yaralanmaları ve iyileşmesi sürecini tanımlar.

5.       Spor yaralanmalarında ilk yardım ve ön tedaviyi tanımlar.

6.       Spor yaralanmalarında kullanılan güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kavrar ve uygular. Spor yaralanmalarında tedavi prensiplerini tanımlar. 

7.       Sporcularda üst, alt ekstremite ve kolumna vertebralis yaralanmalarını tanımlar, değerlendirme yapar, elde ettiği değerlendirme sonuçlarını klinik karar verme sürecinde kullanır, sentez yaparak kesin tedavi programını hazırlar.

8.       Spor yaralanmalarından sonra sporcuların spora dönüş kriterlerini tanımlar ve spora dönüş için gerekli olan sporcunun ihtiyacına uygun fonksiyonel rehabilitasyon programını planlayarak temel düzeyde uygular.     

Dersin içeriği

 1. Spor fizyoterapisinin tanımlanması, çocuk ve spor, kadın ve spor konularının öneminin kavranması
 2. Antrenman bilgisi, spor psikolojisi, sporda beslenme ve doping konularının kavranması
 3. Kronik hastalıklarda spor ve egzersiz planlaması
 4. Fiziksel uygunluğun tanımı ve değişik gruplarda kullanılan test bataryalarının tanımlanması
 5. Spor yaralanmalarının ve iyileşme süreçlerinin tanımlanması
 6. Spor yaralanmalarında ve sporcularda ölçme, değerlendirme ve fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, klinik karar verme sürecinin uygulanması ve spora dönüş

Kaynaklar

 

1-       Baltacı G, Tunay BV, Beşler A, Ergun N. Spor Yaralanmalarında Egzersiz Tedavisi, 2. Baskı, Alp Yayıncılık, 2006.

2-       Ergun N, Baltacı G. Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prensipleri 2.Basım, Pelin Ofset Yayıncılık, 2006.

3-       Puddu G., Giombini A., Selvanetti A. Rehabilitation of Sports Injuries. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, NY, 2001.

 1. American College of Sports Medicine’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 7th Edt, Lippincott Williams&Wilkins, 2006
 2. ACSM Publication Series ACSM Fitness Book Leisure Pres Champaign,Illionois 1992
 3. Sharkey  BJ. Fitness and Health 4th edt, Human Kinetics, 1997
 4. Heyward VH. Advanced Fitness Assessment and                      Exercise Prescription, 3rd Edt. Human Kinetics 1998.
 5. Kısner C., Colby LA. Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques. Second Ed. 1990, F.A. Davis Company, USA.
 6. Wells CL., Women Sports and Performance, A Physiological Perspective. Second Ed. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois, 1991.
 7. Puddu G., Giombini A., Selvanetti A. Rehabilitation of Sports Injuries. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, NY, 2001.
 8. Perrin DH. Athletic Taping And Bracing, 2005
 9. Kennedy R. Mosby’s Sport Therapy Technique Guide
 10. Winnick JP.,Short FX., “The Brockport Physical Fitness Test Manual”, 1999, Human Kinetics, USA.

 

 

Haftalık Ders Konuları

Haftalar

Tartışılacak işlenecek konular

 1. Hafta

Spor fizyoterapisi, sporda ölçme ve değerlendirme yöntemleri

 1. Hafta

Fiziksel uygunluk nedir? Sporcularda, erişkinlerde, özürlülerde ve çocuklarda uygulanan fiziksel uygunluk testleri-klinikte pratik uygulamalar

 1. Hafta

Çocuk ve spor, kadın ve spor

 1. Hafta

Antrenman bilgisi ve spor psikolojisi

 1. Hafta

Sporda beslenme ve doping

 1. Hafta

Ara Sınav

 1. Hafta

Kronik hastalıklarda egzersiz planlaması-öğrenci sunumları

 1. Hafta

Sporların sınıflandırması, sporcularda yumuşak doku yaralanmaları ve iyileşmesi süreci

 1. Hafta

Spor yaralanmalarında ilk yardım ve ön tedaviyi tanımlar.

 1. Hafta

Spor yaralanmalarında tedavi prensipleri ve kesin tedavi

 1. Hafta

Ara Sınav

 1. Hafta

Sporcularda üst ekstremite yaralanmaları ve fizyoterapi-rehabilitasyon programının planlanması

 1. Hafta

Sporcularda alt ekstremite yaralanmaları ve fizyoterapi-rehabilitasyon programının planlanması

 1. Hafta

Spor yaralanmalarından sonra sporcuların spora dönüş kriterleri ve spora dönüş için gerekli olan sporcunun ihtiyacına uygun fonksiyonel rehabilitasyon programı oluşturulması ve uygulanması

 1. Hafta

 

 1. Hafta

Final Sınavı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmaları

Sayısı

Katkı Payı

Devam

 

%10

Laboratuar

 

 

Uygulama

 

 

Alan Çalışması

 

 

Derse Özgü Staj (Varsa)

 

 

Ödev

 

 

Sunum

 

%10

Projeler

 

 

Seminer

 

 

Ara Sınavlar

2

%30

Final

1

%50

Toplam

3

%100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

%50

%50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

%50

%50

Toplam

%100

%100

 

İş yükü ve AKTS hesaplanması

Etkinlikler

Sayısı

Süresi

Toplam İş Yükü

Ders Süresi (x14)

14

2

28

Laboratuvar

 

 

 

Uygulama

14

1

14

Derse özgü staj (varsa)

 

 

 

Alan Çalışması

 

 

 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)

6

3

18

Sunum  / Seminer Hazırlama

2

4

8

Proje

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Ara sınavlara hazırlanma süresi

2

8

16

Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi

1

6

  6                                                                                                                                                   

Toplam İş Yükü

39

24

90 saat

 

Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi

Program yeterlilikleri

Katkısı vardır

Katkısı yoktur

1

x

 

2

x

 

3

 

x

4

x

 

5

x

 

6

 

x

7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
06100 Sıhhiye Ankara