Dersin Kodu ve İsmi : FTR 216- Egzersiz Fizyolojisi

Dersin Sorumlusu : Prof. Dr. Hülya Arıkan

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon ve integrasyon, kardiyovasküler sistemin fonksiyonel kapasitesinin değerlendirilmesi, kişisel farklılıklar ve enerji kapasitesinin ölçülmesi, istirahat ve fiziksel aktivitede enerji harcaması, aerobik ve anaerobik eğitim, maksimal aerobik gücü etkileyen faktörler, toparlanma pulmoner sistem ve egzersiz solunum kontrolü, asit-baz dengesi kas fizyolojisi, kas-iskelet sistemi ve egzersiz, sinir fizyolojisi, sinaptik iletim, eksitasyon-inhibisyon nöral kontrol, pozisyon hissi ve kinestezi, kas kuvvetinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, egzersiz ve hormonal sistem, ergonomik yönelim termoregülasyon ve egzersiz, sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi, vücut kompozisyonu

Dersin Amacı : Farklı şartlar altında egzersizin vücut sistemlerine olan etkisinin öğretilmesi.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 saat teorik, 2 saat pratik haftada toplam 4 saat)

Eğitim Dili : İngilizce ve Türkçe

Önkoşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik ve pratik ders

Değerlendirme Yöntemi : 2 teorik ara sınav (her biri %25) ve bir final sınavı (%50)

 

AKTS Kredisi: 4

 

   
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
06100 Sıhhiye Ankara