Dersin Kodu ve İsmi: FTR141-Rehabilitasyon ve Etik Prensipler

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Ayşe Karaduman

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Fizyoterapi ve rehabilitasyon kavramları, fizyoterapist, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları, fizyoterapi ve rehabilitasyonda ekip çalışması, etik kavramı, sağlık bilimlerinde etik, sağlık personeli hasta ilişkisinde etik öğeler, hasta hakları, klinik ve araştırma etiği.

Dersin Amacı: Dersin temel amacı, öğrencilere fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında fizyoterapist ve diğer sağlık personelinin görev ve sorumluluklarının öğretilmesi ve etik prensiplerin tıp alanındaki durum ve ilişkilerdeki önemi örnekler ile sunulup tartışılması sağlanmasıdır. Dersi alan öğrenciden, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ekip çalışması ve sağlık bilimlerinde etik konular konusunda teorik bilgi ve kavramların kazanılmış olması beklenir.

Dersin Süresi: 1 Sömestr (haftada 1 saat teorik)

Eğitim Dili: İngilizce-Türkçe

Ön koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik ders

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (%50) ve teorik final sınavı (%50)

 

AKTS kredisi:1

 

   
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
06100 Sıhhiye Ankara